Detská jóga

Cvičenie jogy pre deti, je vedené hravo, dopĺňa sa básničkami, pesničkami a dynamickými pohybovými hrami.

Pracujeme s rôznymi pomôckami,  imitáciou zvieratiek a fantáziou.

Hodina má svoju pevnú štruktúru a tématické zameranie.

Našim cieľom je

  1. zlepšenie vnímania tela a celkovej kondície
  2. rozvoj motoriky
  3. posilnenie tela
  4. zlepšenie koncentrácie a sústredenia
  5. tímová práca, pretože deti pri joge vzájomne spolupracujú

Dychové techniky, ktoré sa deti učia, sú vhodné na skľudnenie tela a mysle, napomáhajú k lepšej koncentrácií a správnemu dychovému stereotypu. Výsledkom je zlepšenie trpezlivosti, vytrvalosti a doťahovanie jednotlivých činností.

Pomocou jógy budeme posilňovať svaly chrbta a stredu tela a tým podporíme správne držanie tela.

Nebudú chýbať ani prvky z Montessori pedagogiky.

Jóga pre deti, je vhodná od 4 rokov.

Kurz vedie certifikovaná osobná trénerka a inštruktorka Kids Yogy Mirka