Anička

tvorca projektu FunFit Baby

K tejto práci ma priviedli moje deti, vďaka ktorým som pochopila,že toto je cesta, ktorou sa chcem uberať. 

Dcérka mala miernu asymetriu, preto sme , chodili na fyzioterapiu.Počas obdobia prvých mesiacov jej života som si uvedomila, aký dôležitý je správny pohyb a ako úzko súvisí telesný a duševný rozvoj dieťaťa…

Navštevovali sme rôzne milé detské aktivity, ale žiadna z nich, mi vtedy nedala odpovede na hlbšie odbornejšie otázky, na ktoré som potrebovala odpoveď.

Preto som sa rozhodla  po niekoľkoročnej príprave a štúdiu, otvoriť FunFit Baby cvičenia a spolu s mojimi skvelými lektorkami tak môžeme sprístupniť tento jedinečný projekt mnohým deťom rôzneho veku a zamerania. Aktivity sme rozšírili a neustále sa vdelávame.Sledujeme trendy v oblasti vývinu detí a navštevujeme odborné semináre, prednášky a kurzy.

Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, starým rodičom, tetám a ujom, ktorí navštevujú naše aktivity a ktorí  majú spolu s nami  radosť z pokrokov ich detí a tým dávajú deťom to najcennejšie, čo im v živote môžu dať: bezvýhradnú lásku, pozornosť a svoj čas.

Hanka

Tanec a pohyb je to, čo potrebujem k životu. Hýbať sa každý deň a viesť k tomu aj tie najmenšie detičky je to, čo ma napĺňa.

Moja práca je zároveň mojim koníčkom, milujem detské úsmevy, radosť, spontánnosť a spokojnosť ich rodičov, keď vidia pokroky svojich detí po našich hodinách. 

Vyštudovala som pedagogiku, dlhé roky som sa pracovala ako učiteľka tanca. 

Práve cez tanec som sa dostala k skupinovým cvičeniam pre najmenšie deti. Absolvovala som množstvo kurzov a workshopov zameraných na manipuláciu s bábätkami, cvičenia, pohyb a tanec detí a v tomto obore sa stále vzdelávam.

Som mamou dvoch šikovných detí, ktoré tak isto vedieme k láske k pohybu, športu a tancu a zatiaľ sa nám to darí.

Vo FunFit Baby vediem cvičenia s deťmi od 3 mesiacov a tanečnú s deťmi od 2 do 6 rokov.

Lucka

Milujem pohyb a cvičenie, ktoré je  neoddeliteľnou súčasťou môjho každodenného života.

Odkedy som sa stala mamičkou, zaujímam sa o pohyb a vývoj detí. Pôsobím ako osobná a kondičná trénerka,  skupinová trénerka pre ženy a mamičky s deťmi.

Najviac mi k srdcu prirástli skupinové  pohybové cvičenia FunFit Baby pre deti predškolského veku. 

Práca je pre mňa zároveň aj zábavou a úsmev spokojných detí tou najväčšou odmenou.

Mám absolvované rôzne kurzy, školenia a workshopy v oblasti pohybu a neustále sa vzdelávam.

Mirka

Pohyb v rôznej podobe a intenzite je súčasťou môjho života už od malička. Sútažne som sa venovala spoločenským tancom a modernej gymnastike. Neskôr sa pridávali ďalšie športové aktivity, čo ma priviedlo až k certifikácii osobneého trénera. 

Počas obdobia materstva ma začal fascinovat  sila ženského tela a neoddeliteľnosť tela a duše.

Absolvovala som niekoľko kurzov týkajúcich sa pohybu v tehotenstve a po tehotenstve.

Táto cesta ma priviedla až k počiatkom sledovania pohybu a teda k pohybu detí. Naďalej sa vzdelávam v pohybovom a všetrannom rozvoji detí a mládeže, aby som mohla pochopit a rozvíjať každý detský potenciál.Oblasti,  ktorým sa vo FunFit Baby zatiaľ venujem, sú Kids Yoga a cvičenia pre deti od 3 mesiacov.