O FunFit Baby

Cieľom nášho projektu je sprevádzať, podporovať a inšpirovať rodičov v období vývinu ich detí.

Je pre nás dôležitý komplexný pohľad na dieťa a poskytovanie praktických a odborných informácií, potrebných k správnemu psychomotorickému vývinu detí. Deti a rodičov vedieme k zdravému pohybu zábavnou a hravou formou, čoho výsledkom je nielen láska k pohybu a učeniu sa, ale i socializácia rodiča a dieťatka a utuženie ich vzájomného vzťahu.

Zameriavame sa na aktivity od obdobia tehotenstva mamičiek, pretože už tam všetko začína, cez narodenie dieťatka, až po školský vek detí.

Poskytujeme všetky dostupné a odborné informácie o správnom komplexnom vývine detí od narodenia až po školský vek. Rodičia u nás nájdu odpovede na mnohé otázky a ľahšie sa zorientujú v množstve dnešných informácií. Neustále sa vzdelávame a sledujeme trendy z oblasti vývinu detí.

Hodiny sú vedené  hravou a zábavnou formou certifikovanými lektorkami s potrebným vzdelaním a dlhoročnou praxou.

  1. ­deti v skupine neporovnávame, rešpektujeme individualitu každého dieťatka
  2. aktivity sú starostlivo vyberané v súlade s aktuálnymi schopnosťami detí
  3. tvoríme vhodné prostredie a podmienky pre zvládnutie hravých úloh
  4. spolu sa tešíme z malých aj veľkých pokrokov,
  5. vytvárame nové priateľstvá
  6. podporujeme socializáciu detí v kolektíve a vedieme ich k samostatnosti a sebadôvere
  7. FunFit Baby cvičenia sú vhodnou prípravou detí do materskej škôlky

Žiadne z dovtedy navštevovaných cvičení v Nitre mi nedalo odpovede na otázky, ktoré som potrebovala

Dcéra mala miernu asymetriu, preto sme , chodili na fyzioterapiu. Nechcela som pre ňu len detskú voľnočasovú zábavku.Hľadala som hravú aktivitu pre správny , zdravý a všestranný rozvoj detí s profesionálnym prístupom.
Po niekoľkoročnej poctivej príprave a štúdiu, som sa rozhodla otvoriť FunFit Baby cvičenia a spolu s mojimi skvelými lektorkami tak môžeme sprístupniť tento jedinečný projekt mnohým deťom rôzneho veku a zamerania. Aktivity sme rozšírili a neustále sa vdelávame a sledujeme trendy v oblasti vývinu detí.


Anna Orlíková,
tvorca projektu Funfit Baby