Kurz pohybová príprava

Pre deti od 5 rokov.

Kurz je zameraný na všeobecný pohybový rozvoj detí. Cieľom je priviesť deti k láske k pohybu tak, že sú hodiny vedené formou hry. Pracujeme s množstvom pomôcok.

Každá hodina je plná aktivít, ktoré sa deťom obmieňajú, vďaka čomu deti neskĺznu do nudy a udržujú si plnú pozornosť a aktivitu.

Deti sa u nás rozvíjajú komplexne, preto aj cvičenia sa zameriavajú na dieťa ako celok a prihliada sa na jeho povahu a zdatnosti.

Individuálny prístup si môžeme dovoliť na základe cvičenia v malých skupinkách.

Kurz vedie certifikovaná lektorka cvičení pre deti a kondičná trénerka Lucka.

Vekové kategórie:

  • 3-4 ročné deti (deti spočiatku cvičia za prítomnosti rodiča)
  • 5-6 ročné deti
  • 6-8 ročné deti