Skupinové cvičenia od 3 mesiacov do 3 rokov

Už v ranom detstve je dôležité stavať pevné základy emocionálnych zručností, sebadôvery, spolupráci, lásky pohybu a umeniu.

Na deti sa pozeráme komplexne ale umožňujeme rodičom lepšie vidieť klady dieťatka a tie podporujeme a ďalej rozvíjame.

Čo môžete očakávať?

Hodiny FunFit Baby sú vytvorené tak, aby sa dieťatko hravou, a zážitkovou formou rozvíjalo po všetkých stránkach.

Aktivity sú vedené v sprievode riekaniek, pesničiek s použitím rôznych hier, pomôcok na jemnú motoriku, hudobných nástrojov, montessori aktivít, lôpt, balančných prvkov, tak, aby deti pohyb a aktivity bavili.

Cvičenia trvajú 45 – 60 minút, v závislosti od veku dieťatka.

U bábätiek a menších detičiek sa zameriavame na správnu manipuláciu, učíme sa akými vhodnými aktivitami môžeme podporiť aktuálnu fázu psychomotorického vývinu. Vyberáme aktivity na rozvoj správnych pohybových vzorcov ako je pretáčanie, plazenie, štvornožkovanie, sed, stavanie sa a chôdza a obúvanie, pretože tie majú obrovský vplyv na fyzický aj psychický vývin dieťatka.

Hodiny FunFit Baby pre všetkých FunFiťákov bez rozdielu veku vždy zahŕňajú okrem cvičenia aj aktivity zamerané na :

  1. jemnú motoriku
  2. rozumovú a rečovú oblasť, zrakové a sluchové vnímanie
  3. zmysel pre rytmus,koordináciu
  4. sociálne cítenie, vzájomnú spoluprácu a sebadôveru dieťatka.
  5. u väčších detičiek pridávame postupne prvé tanečné prvky a neskôr choreografie na rôzne pesničky.

Na cvičeniach využívame aj špecializované aktivity:

  1. Senzorickej integrácie – na podporu senzorického vnímania, s ktorým úzko súvisí schopnosť učenia, čítania, reči, počítania a podobne. Využívame aj aktivity v štýle montessori a prvky jogy.
  2. Samotné fyzické cvičenie je zamerané na podporu správneho držania tela, správny vývoj chodidla, rovný chrbátik a spevnenie telíčka a koordináciu .

Vedeli ste, že najdôležitejšia interakcia, ktorú môžete s dieťaťom viesť, je hra?

Prvé roky života dieťaťa sú nesmierne dôležité. Skúsenosti a vzťahy, ktoré majú s dôležitými ľuďmi v ich živote, doslova formujú vývin ich mozgu a ovplyvňujú  učenie, správanie,fyzické a duševné zdravie, ktoré nasledujú po celý život.

Je dôležité deťom poskytovať emocionálnu podporu, stimulovať ich, umožňovať im aktívne skúmať svoje okolie a interagovať s inými deťmi. Sme radi, že môžeme tvoriť vhodné prostredie pre vaše deti.

Cvičenie pomáha posilniť pamäť a zlepšuje schopnosť učiť sa, pomáha tiež zlepšovať prúdenie krvi, limfy a okysličovať mozog.

Vekové kategórie – doobedné cvičenia

Táto kategória je vhodná pre bábätká od 3 mesiacov , ktoré sa nepretáčajú/pretáčajú ale ešte sa nepohybujú v priestore.

Cvičenia sú zamerané na správny psychomotorický vývin dieťatka, manipuláciu s ním a sú vhodnou prevenciou voči vzniku drobných odchýlok, prípadne ich korekciu.

Hodiny prebiehajú v pohodovom tempe.Napriek tomu, že ide o skupinové cvičenie, venujeme sa bábätkám aj individuálne.

Hodiny sú v sprievode riekaniek, hudby, spevu a tanca,  aby sa bábätká rozvíjali po všetkých stránkach.

Ukážeme si, ako vhodne podporiť vývin dieťatka v domácom prostredí vhodnou manipuláciou, stimuláciou, hrami a aktivitami tak, aby rodič aj dieťatko, mali radosť zo spoločne ale najmä efektívne stráveného času. 

Preberieme rôzne praktické témy ako je obliekanie, upokojenie bábätka, uvoľňovacie a masážne techniky.

V tomto období vieme krásne pomôcť aj s drobnými odchýlkami, či svalovými disbalanciami, poradíme vhodnú manipuláciu s dieťatkom v bežnom živote a prípadné korekčné cviky na doma.

Pokiaľ máte záujem podporiť vývin svojho dieťatka,  ale ešte nemá 3 mesiace, je možné sa prihlásiť na individuálnu konzultáciu,  kde si s lektorkou prejdete všetko potrebné a pokiaľ bude dieťatko pripravené, je možné sa pridať do už prebiehajúceho kurzu s o kúsok staršími bábätkami.

Registrácia

Minimálny vek  dieťatka je 6 mesiacov. Bábätko sa pretáča,  pivotuje (točí sa na bruchu okolo osi), plazí sa (nie je to podmienkou), ešte neštvornožkuje. Ak Vaše dieťatko už štvornožkuje a má 8 mesiacov, môžete ho prihlásiť do skupinky 9-12 mesačných detí.

Hodiny prebiehajú v pohodovom tempe v sprievode riekaniek, hudby, spevu a tanca. Deti sa snažime rozvíjať po všetkých stránkach, rešpektujeme ich individuálne tempo a tomu sú prispôsobené aj jednotlivé aktivity. Súčasťou hodiny je aj psychomotorické poradenstvo s odporúčanými cvikmi a aktivitami,  aby ste deti vedeli podporiť v tom v čom potrebujú aj v pohodlí svojho domova.

Registrácia

Minimálny vek dieťatka je 9 mesiacov. (Ak má dieťatko menej ako 9 mes. a aktívne štvornožkuje, je pre neho táto skupinka tiež vhodná) Schopnosti: bábätko štvornožkuje, stavia sa s oporou, chodí popri opore (nábytku)

Hodiny sú dynamickejšie, prispôsobené tempu skupiny.

Aktivity sú vedené hravou formou, v sprievode riekaniek, hudby, spevu, tanca a hudobných nástrojov tak, aby sa deti rozvíjali  po všetkých stránkach. Rešpektujeme  individuálne tempo detí a tomu sú prispôsobené aj jednotlivé aktivity. Súčasťou každej našej hodiny je psychomotorické poradenstvo s odporúčanými cvikmi a aktivitami,  aby ste deti vedeli podporiť v tom v čom potrebujú aj doma.V tomto období je dôležité aby deti štvornožkovali a preto je neoddeliteľnou súčasťou hodín naša dráha, ktorú deti milujú a je vždy vyskladaná podľa ich aktuálnych potrieb.

Registrácia

Minimálny vek dieťatka 13 mesiacov, Dieťatko chodí popri opore( obchádza nábytok), samostatne  chodí.

Skupinka začínajúcich alebo aktívnych chodcov vyžaduje vačšiu dynamiku.Hodiny sú pestré, čoraz viac sa zameriavame okrem cvičenia hrubej aj na jemnú motoriku a zaraďujeme aktivity na jej trénovanie aj s typmi na doma.

Na hodine dávame priestor aj témam a otázkam  ako je  obúvanie detí , vývin chodidla, chôdza, oromotorika a ako hravo ju podporiť, dýchacie cvičenia a mnoho iného.

Registrácia

Detičky, ktoré majú minimálne 16 mesiacov a samostatne chodia.

Milé rozcvičky, básničky, pesničky, hudobné nástroje a prvé tanečné prvky .

Pravidelne zaraďujeme tématické aktivity na jemnú aj hrubú motoriku.

Rozvíjame rozumovú a rečovú oblasť, zrakové a sluchové vnímanie. Podporujeme

zmysel pre rytmus, koordináciu, sociálne cítenie, vzájomnú spoluprácu a sebadôveru dieťatka.V neposlednom rade utužujeme vzťah rodič dieťa.

Dráhy sú zamerané na podporu celého tela s balančnými a masážnymi prvkami.Dbáme na kvalitu používaných pomôcok.

Registrácia

Pre detičky, ktoré dosiahli aspoň 20 mesiacov.

Rozcvičky, básničky, pesničky, tanečné prvky a kopec smiechu.

Tématické aktivity na jemnú aj hrubú motoriku sú zaraďované tak, aby sme u detí podporili vnímanie sa navzájom a  orientáciu v priestore. Dôležitosť kladieme na rozumovú a rečovú oblasť,  zrakové,  sluchové vnímanie a zaraďujeme aj hravé dýchacie cvičenia.

Deťom poskytujeme  aktivity podporujúce zmysel pre rytmus, koordináciu, sociálne cítenie, vzájomnú spoluprácu a sebadôveru dieťatka, emocionálnu podporu, dostatok stimulačných podnetov  a umožňujeme im aktívne skúmať svoje okolie a interagovať s inými deťmi.Užijeme si kopec zábavy s množstvom rôznorodých pomôcok.

Naše dráhy deti milujú a my sa snažíme, aby  zvládli jednotlivé úseky bez pomoci rodiča a čo najviac si užili zábavu. Nožičky si prídu na svoje na rôznych balančných a masážnych prvkoch určených pre deti.

Registrácia

Minimálny vek dieťatka je 25 mesiacov( 2roky )

Rozcvičky, básničky, pesničky, tanečné prvky zvládajú deti už po pár hodinách celkom sami.

Tématické aktivity na jemnú aj hrubú motoriku sú naďalej zaraďované tak, aby sme u detí podporili vnímanie sa navzájom a orientáciu v priestore. 

Deťom poskytujeme  aktivity podporujúce zmysel pre rytmus, koordináciu, sociálne cítenie, vzájomnú spoluprácu a sebadôveru dieťatka, emocionálnu podporu, dostatok stimulačných podnetov, učíme sa farby,spoznávame zvieratká, umožňujeme im aktívne skúmať svoje okolie a interagovať s inými deťmi. Užívame si kopec zábavy s množstvom rôznorodých pomôcok a tém. 

V tejto skupinke rodič skôr dohliada na dieťatko, ktoré je čoraz viac samostatnejšie,  no stále občas potrebuje oporu pri zložitejších cvikoch.

Dráha , prekážky, lezenie,  plazenie sa, preliezanie…naše dráhy deti milujú a my sa snažíme, aby  zvládli jednotlivé úseky sami a čo najviac si užili zábavu .

Nožičky si prídu na svoje na rôznych balančných a masážnych prvkoch určených pre deti.

Registrácia

Detičky ktoré dosiahli minimálny vek 30 mes./2,5 roka

V tejto skupinke už krásne vidieť spoluprácu detí s lektorkou. Formou hry podporujeme správne držanie tela, rovný chrbátik a zaraďujeme cviky na prevenciu plochonožia.

Naďalej rozvíjame aj jemnú motoriku, rozumovú a rečovú oblasť. Našim cieľom je čoraz viac zapájať pohybové cvičenia pre grafomotoriku, správny úchop, aktivity pre zapájanie oboch hemisfér.

Do cvičení zapájame aj aktivity s prvkami senzorickej integrácie, na podporu senzorického vnímania, s ktorým úzko súvisí schopnosť učenia sa, reči, čítania, počítania…

Cvičenia a aktivity vedieme tak, aby boli zároveň aj pozvoľnou prípravou detí do materskej škôlky. Veľmi nás tešia správy od vás, že detičky, ktoré navštevovali naše cvičenia, mali veľmi dobrú adaptáciu už v prvé dni v škôlke, tešili sa z kolektívu a spoločné aktivity si s deťmi užívali.

Vieme, že človek sa bojí len toho, čo nepozná a my sme radi, že tvoríme prostredie plné potrebných skúseností a zážitkov pre vaše deti.

Registrácia