Tanečno pohybová prípravka Baby Dance

od 3 rokov až po predškolský vek

O čom je tento kurz?

  • Kreatívny tanec je prvým krokom k ostatným druhom tanca, ktorý je možné rozvíjať v staršom veku.
  • Na hodinách nám ide o prvé krôčky detí k tancu, počúvaní hudby, vnímanie rytmu, tempa…ale aj o zdravý a predovšetkým hravý pohyb a socializáciu detí v kolektíve.
  • To všetko za pomoci zvieratiek, rozprávok, príbehov, s využitím rôznorodých pomôcok, hudobných nástrojov. Tanečnú vedenie certifikovaná lektorka Hanka s dlhoročnými skúsenosťami.
  • Vďaka menším skupinkám, sa máme možnosť kvalitne venovať deťom.
  • Absolventi našich tanečných kurzov získavajú skvelý základ pre prípadné pokračovanie v tanci na základných umeleckých školách či konzervatóriách.

Zaregistrujte sa

Pre kurzy s deťmi do 4 rokov je možná prítomnosť rodiča na prvej hodine možná.