Bábätká a psychomotorický vývin detí – PMV

Bábätká a psychomotorický vývin detí – PMV

Prečo je správny psychomotorický vývin taký dôležitý a čo znamená?

Bábätku sa po narodení zásadne zmení prostredie v ktorom sa doteraz vyvíjalo. Na takúto náhlu a radikálnu zmenu, môže reagovať plačom, bolesťou bruška, nepokojom, podráždenosťou, nespavosťou, problémami s dojčením a podobne. Tým, že bábätko nevie rozprávať, nevie nám povedať, čo ho trápi. Rodič, najmä mamička, sa môže cítiť neisto a svoje obavy a nervozitu spätne prenáša na bábätko, ktoré je ešte viac podráždené. Takejto situácii vieme krásne predísť,  užiť si jedinečný čas s bábätkom, pokiaľ ho rodič pochopí, porozumie jeho psychickým i fyzickým potrebám, naladí sa naň a pochopí zákonitosti PMV. 

Vnímanie a pohyb sú navzájom prepojené, vzájomne spolupracujú. Mozog bábätka postupne dozrieva, bábätko zvláda jednotlivé vývinové fázy (pretáčanie, plazenie atď..), ktoré majú svoju postupnosť, mali by byť zvládnuté správne a nemali by sa umelo urýchľovať, alebo preskočiť. Pokiaľ dôjde k drobnej odchýlke v niektorom pohybovom vzorci, je pravdepodobné, že všetky po ňom nasledujúce, budú vykonávané nekvalitne a následkom môžu byť rôzne asymetrie, ochabnuté brušné svaly, problémy s koordináciou a podobne. Pokiaľ sa drobné odchýlky nevyriešia včas, nabaľujú sa na seba ako snehová guľa a vzniká problém, ktorý si vyžaduje zdĺhavejšie riešenie, prípadne fyzioterapiu.

Preto sú FunFit Baby cvičenia postavené na základe PMV a sú vhodnou prevenciou voči vzniku drobných odchýlok a to najmä správnou manipuláciou, pretože s bábätkom manipulujeme niekoľkokrát za deň. Dvíhame ho, prenášame, ukladáme,pestujeme, ukladáme do postieľky, autosedačky, kočíka…programujeme jeho návyky.

Stereotypy získané v tomto období využívame po celý náš život. To ako chodíme, sedíme…Telo nás nosí celý život.

Vývin dieťatka vieme ovplyvniť vhodnou stimuláciou a hrami tak, aby rodič aj dieťatko , mali radosť zo spoločne ale najmä efektívne stráveného času. 

Ide nám o to, aby rodičia vývin detí neurýchľovali napríklad ťahaním za ruky do sedu, pasívnym posádzaním, dávaním detí do chodítok, vodením za ruky, ak ešte samé nechodia a nie sú na to pripravené. 

Ale nejde len o pohyb!

Správne pohybové vzorce a pohyb samotný výrazne ovplyvňuje aj mozog dieťaťa, jeho psychický vývoj, reč, priestorovú orientáciu, rovnováhu a mnoho, mnoho iného….

FunFit Baby vičenia sú okrem týchto aktivít zamerané aj na socializáciu detí a rodičov, spríjemnenie ich spoločných chvíľ, poskytovanie všetkých dostupných a odborných informácií o správnom vývine detí od narodenia až po školský vek.

Spoločný čas si v skupinke spestrujeme riekankami, pesničkami a rôznymi senzomotorickými pomôckami, montessori pomôckami, pohybovými hrami, hudobnými nástrojmi a nezabúdame ani na jemnú motoriku, oromotiriku a podobne.

Cvičenia prebiehajú už od 3 mesiacov.

Pre deti od narodenia poskytujeme individuálne poradenstvo. 

Všetky články