Poloha na brušku-prečo je tak dôležitá?

Bábätká a psychomotorický vývin detí – PMV

Táto poloha poskytuje dieťatku → HMATOVÉ a PROPRIORECEPTÍVNE podnety, vďaka ktorým sa dieťatko učí ovládať svalové napätie. Zapája sa pritom HLBOKÝ STABILIZAČNÝ SYSTÉM, ktorý má vplyv na pohyb celého tela.

Táto poloha zlepšuje PERISTALTIKU (pohyb) čriev a precvičuje KONCENTROVANÚ POZORNOSŤ, tak dôležitú pre učenie.

Svaly dieťatka postupne spevňujú, čo mu umožňuje udržať →STABILITU, rovnováhu a ovládať svoju polohu v priestore.

Zároveň sa rozvíja BILATERÁLNA KOORDINÁCIA – ovládanie oboch polovíc svojho tela v koordinovaných pohyboch, čo je základom pre HRUBÚ MOTORIKU – chôdza, športy…

JEMNÚ MOTORIKU- písanie, kreslenie a samoobslužné činnosti ako obliekanie,jedenie a podobne.

Preto je nesmierne dôležité dopriať dieťatku dostatočný a najmä  KVALITNÝ čas strávený na brušku. Radšej často a krátko a postupne čas predlžujte.

Preskočenie tohoto vývojového míľnika, môže mať neskorší dopad na jeho PSYCHICKÝ (reč a myslenie),  ale i FYZICKÝ vývoj.

Pokiaľ vaše dieťatko ODMIETA polohu na brušku i napriek motivácii, PREPADÁVA na

jednu stranu( neudrží sa a prevalí sa hneď na chrbátik), dočahuje predmety iba JEDNOU rukou, alebo sa JEDNOSTRANNE PLAZĺ, je to potrebné čo najskôr riešiť, aby sa predišlo d’alším problémom v psychomotorickom vývoji dieťatka.

Ak neviete ako, môžete sa na nás obrátiť a my vám formou konzultácie poradíme, prípadne odporučíme d’alšie možnosti.

Všetky články