Vývoj zraku a kontrasty

Bábätká a psychomotorický vývin detí – PMV

Ako si spríjemniť čas s BÁBÄTKOM a zároveň ho vhodne a hravo STIMULOVAŤ?

Zrak dieťatka sa postupne vyvíja, predovšetkým centrálna zraková ostrosť. Pokiaľ je zrak od narodenia vhodne stimulovaný, dieťatko fixuje zrak na jedno miesto, čo zaisťuje súmerné postavenie očí. Efektívnym pomocníkom sú kontrastné hračky, kartičky, či leporelá pre najmenších.

Na trhu ich je mnoho na výber, alebo si kartičky môžete vytlačiť, či vyrobiť. Okrem stimulácie zraku, je zároveň dieťatko motivované zotrvať istý čas na brušku.

POZOR na vhodné umiestnenie kartičiek, aby nedochádzalo k záklonu.U najmenších detičiek je vhodné kartičky či leporelá položiť na zem na ležato a postupne, kým dieťatko zvládne polohu prvého vzpriamenia (opretie o predlaktie), môžete kartičky oprieť o stenu. Nevykladajte ich však príliš vysoko nad podložku, aby sa dieťatko nezakláňalo. Pokiaľ sú kartičky umiestnené zboku, dbajte na striedanie oboch strán, aby ste sa vyhli preferovaniu dieťatka jednej strany a následnej asimetrii. Vizuálne podnety majú pozitívny vplyv nielen na zrak , ale i celkový psychomotorický vývoj bábätka.

Táto tématika a mnohé iné,  sú súčasťou našich cvičení a konzultácií FunFit Baby.

Všetky články